flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація про нормативно-правові засади діяльності суду

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

 

1.    Конституція України від 28 червня 1996 року, з наступними змінами.

2.    Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року.

3.    Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами.

4.    Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року.

5.    Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами.

6.    Закон України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року, з наступними змінами.

7.    Указ Президента України №591/2011 «Питання мережі загальних та апеляційних судів» від 20 травня 2011 року, з наступними змінами.

8.    Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації від 17 грудня 2013 року.

9.    Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року № 168.

10.  Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, з наступними змінами.

11.  Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року №22.

12.  Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 №740, з наступними змінами.

13.  Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30.

14.  Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33.