flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток №1                                                                    до Засад використання автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів Рівненського міського суду Рівненської області №11 від 08.10.2020 року

 

 

 

 

 

 

 


Коефіцієнти складності судових справ

 

Спеціалізація

Категорії справ

Коефіцієнт складності справ

Адміністративне судочинство

 

 

 

Справи щодо виборчого процесу та референдуму, зокрема щодо

17

 

виборів народних депутатів України, з них

17

 

виборів Президента України, з них

17

 

місцевих виборів, з них

17

 

всеукраїнського та місцевого референдумів, з них

17

 

Справи щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав,  зокрема щодо

20

 

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

17

 

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

25

 

забезпечення прав на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації

20

 

забезпечення прав на свободу думки і слова

20

 

встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань

20

 

усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань

20

 

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

23

 

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

23

 

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання, з них:

23

 

облік внутрішньо переміщених осіб

23

 

щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію

23

 

Справи щодо статусу народного депутата України, депутата місцевої ради, організації діяльності представницьких органів влади, з них

20

 

Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції (крім справ щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів), зокрема у сфері прокуратури, адвокатури, нотаріату, надання безоплатної правничої допомоги

12

 

Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів

12

 

Справи, що виникають з відносин публічної служби

35

 

Справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з них

17

 

Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо

18

 

організації господарської діяльності, з них

18

 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

18

 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

18

 

митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі щодо

18

 

визначення коду товару за УКТЗЕД

18

 

визначення митної вартості товару

18

 

здійснення публічних закупівель, з них

18

 

закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони

18

 

державного регулювання цін і тарифів

18

 

управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності

18

 

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі у сфері

18

 

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

18

 

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

18

 

валютного регулювання і валютного контролю, з них

16

 

за участю органів доходів і зборів

16

 

грошового обігу та розрахунків, з них

16

 

за участю органів доходів і зборів

16

 

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

16

 

державного регулювання ринків фінансових послуг, з них

16

 

операцій із цінними паперами

16

 

гарантування вкладів фізичних осіб

16

 

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, Державною аудиторською службою України, державного фінансового контролю

16

 

Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері

18

 

містобудування; архітектурної діяльності

18

 

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, з них

18

 

з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками

18

 

примусового відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності

18

 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

18

 

Справи з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема щодо

18

 

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

18

 

особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом

18

 

Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо

28

 

реалізації податкового контролю

28

 

погашення податкового боргу, з них

18

 

передачі майна у податкову заставу

18

 

застосування адміністративного арешту коштів та/або майна

18

 

стягнення податкового боргу

15

 

адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них

27

 

податку на прибуток підприємств

27

 

податку на доходи фізичних осіб

27

 

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних)

31

 

податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції)

31

 

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

27

 

зупинення реєстрації податкових накладних

 

 

акцизного податку, крім акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

27

 

акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

27

 

екологічного податку

27

 

рентної плати

27

 

податку на майно

27

 

плати за землю

27

 

туристичного збору

27

 

збору за місця для паркування транспортних засобів

27

 

мита

27

 

звернень органів доходів і зборів, у тому числі щодо

28

 

визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними

28

 

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

28

 

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи–підприємця)

7

 

трансферного ціноутворення

27

 

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших зборів

16

 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо

16

 

управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з них

21

 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі

21

 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

21

 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

21

 

медичного

21

 

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

21

 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них

21

 

осіб, звільнених з публічної служби

21

 

дітей війни

21

 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

21

 

внутрішньо переміщених осіб

21

 

нагляду та контролю у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування

21

 

соціального захисту (крім соціального страхування), з них

16

 

осіб, звільнених з публічної служби

16

 

дітей війни

16

 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

16

 

сімей із дітьми

16

 

осіб з інвалідністю

16

 

внутрішньо переміщених осіб

16

 

праці, зайнятості населення, у тому числі

16

 

праці

16

 

зайнятості населення, з них

16

 

зайнятості осіб з інвалідністю

16

 

внутрішньо переміщених осіб

16

 

публічної житлової політики

16

 

Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо

23

 

запобігання та припинення протиправної діяльності товариств, установ, інших організацій, яка посягає на конституційний лад, права і свободи громадян

27

 

перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, з них

23

 

примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства

23

 

примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, їхнього затримання

23

 

біженців

23

 

охорони праці

23

 

охорони здоров’я, з них

23

 

медико-соціальної експертизи

23

 

цивільного захисту

23

 

дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів, з них

16

 

дорожнього руху

16

 

транспорту та перевезення пасажирів

16

 

Інші справи

18

Цивільне судочинство

 

 

 

Справи позовного провадження

 

 

Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них:

16

 

про державну власність

33

 

про комунальну власність

16

 

про приватну власність, з них:

18

 

про речові права на чуже майно, з них:

18

 

спори про володіння чужим майном

16

 

спори з приводу сервітутів

16

 

Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них:

15

 

спори про припинення права власності на земельну ділянку

15

 

щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них

15

 

щодо припинення права оренди

15

 

спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

15

 

спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

15

 

визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

15

 

визнання права власності на земельну ділянку

15

 

щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою

15

 

що виникають з договорів купівлі-продажу

15

 

що виникають з договорів оренди

15

 

Справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності, з них:

22

 

щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

22

 

щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг)

22

 

щодо авторських прав

22

 

щодо суміжних прав

22

 

Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них

20

 

купівлі-продажу

13

 

дарування

18

 

оренди

9

 

лізингу

10

 

підряду

15

 

довічного утримання

32

 

надання послуг

7

 

страхування, з них

8

 

спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

8

 

позики, кредиту, банківського вкладу, з них

9

 

іпотечного кредиту

9

 

споживчого кредиту

9

 

інших видів кредиту

9

 

Справи у спорах про недоговірні зобов’язання, з них

28

 

про відшкодування шкоди, з них

25

 

фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення

9

 

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві

33

 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду

16

 

завданої майну фізичних або юридичних осіб

18

 

завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

10

 

завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

30

 

завданої державі внаслідок корупційного правопорушення; завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції

30

 

завданої внаслідок ДТП

30

 

завданої внаслідок вчинення домашнього насильства

25

 

про спонукання виконати або припинити певні дії

28

 

про повернення безпідставно набутого майна (коштів)

28

 

Справи у спорах про захист немайнових прав фізичних осіб, з них

11

 

про захист честі, гідності та ділової репутації, з них:

39

 

до засобів масової інформації

39

 

Справи у спорах, що  виникають із відносин спадкування, з них

10

 

за заповітом

10

 

за законом.

10

 

Справи у спорах, що виникають із житлових відносин, з них

17

 

про виселення (вселення)

19

 

про стягнення плати за користування житлом

15

 

про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

9

 

Справи про визнання необґрунтованими активів та їх витребування

20

 

Справи у спорах, що виникають  із сімейних відносин, з них

15

 

про розірвання шлюбу

15

 

про стягнення аліментів

6

 

про встановлення батьківства або материнства

23

 

про позбавлення батьківських прав

12

 

про визнання шлюбного договору недійсним

15

 

про повернення дітей до країни постійного місця проживання

15

 

надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України

15

 

Справи у спорах, що виникають із трудових правовідносин, з них

13

 

про поновлення на роботі, з них

31

 

у зв’язку зі звільненням за вчинення дисциплінарного проступку

31

 

у зв’язку з іншими підставами звільнення за ініціативою роботодавця

31

 

про виплату заробітної плати

10

 

про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації

17

 

Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів»

11

 

Справи про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)

10

 

Справи наказного провадження

 

Справи окремого провадження

 

 

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, з них:

11

 

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

11

 

про визнання фізичної особи недієздатною

6

 

про поновлення цивільної дієздатності

11

 

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

11

 

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

6

 

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

5

 

Справи про усиновлення, з них:

5

 

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з них:

6

 

факту народження, з них:

6

 

на тимчасово окупованій території України

10

 

факту смерті, з них:

6

 

на тимчасово окупованій території України

10

 

інших фактів, з них:.

6

 

на тимчасово окупованій території України

10

 

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

10

 

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

8

 

Справи про визнання спадщини відумерлою

5

 

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

5

 

Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

6

 

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

6

 

Справи, що виникають із сімейних правовідносин, з них:

10

 

про надання права на шлюб

9

 

про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей

4

 

про розірвання шлюбу за заявою подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі

4

 

про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя

9

 

Справи про видачу і продовження обмежувального припису

15

 

Справи про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

7

 

Справи щодо визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

7

 

Інші справи

10

Кримінальне судочинство

Слідчий суддя

Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб

 2

Слідчий суддя

Провадження за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

10 

 

Кримінальне провадження з обвинувальним актом (у розрізі статей Кримінального кодексу України)

 

 

Злочини проти основ національної безпеки України

55

 

Злочини проти життя та здоров’я особи

50

 

Злочини проти волі, честі та гідності особи

33

 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

46

 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

25

 

Злочини проти власності

35

 

Злочини у сфері господарської діяльності

45

 

Злочини проти довкілля

17

 

Злочини проти громадської безпеки

10

 

Злочини проти безпеки виробництва

33

 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

35

 

Злочини проти громадського порядку та моральності

20

 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

30

 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

30

 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

30

 

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

34

 

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

50

 

Злочини проти правосуддя

14

 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

28

 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

28

 

Інші злочини

20

 

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (у розрізі  статей Кримінального кодексу України)

45

 

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (у розрізі  статей Кримінального кодексу України)

6

 

Кримінальне провадження з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру (у розрізі  статей Кримінального кодексу України)

6

 

Кримінальне провадження  з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру (у розрізі  статей Кримінального кодексу України)

8

 

Кримінальне провадження з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності (у розрізі  статей Кримінального кодексу України)

6

 

Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (у розрізі  статей Кримінального кодексу України)

32

 

Кримінальне провадження з клопотанням про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні (у розрізі  статей Кримінального кодексу України)

6

 

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб  

55

 

Кримінальне провадження на підставі угод (у розрізі  статей Кримінального кодексу України)

6

 

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні (у розрізі  статей Кримінального кодексу України)

6

 

Кримінальні справи, матеріали (1960 р.)

35

 

Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних провадженнях

Адміністративні правопорушення 

 

Адміністративні правопорушення (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)

4

 

Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)

24

 

Справи про порушення митних правил, які підлягають розгляду в судовому порядку (у розрізі статей Митного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачені іншими законодавчими чи нормативними актами)

5

 

Справи в порядку виконання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення

1