Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

СПИСОК СПРАВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДО РОЗГЛЯДУ
      СУДДЕЮ Панас О.В.  на 16 травня 2018 року
09:00 год
569/4889/18 за позовом Михальчук Анастасії Вікторівни до Михальчука
Віталія Борисовича, третя особа : ООП про позбавлення батьківських прав
09:30 год
569/4391/18 за позовом Боговик Наталії Миколаївни до Бортніка Вадима
Петровича про зміну способу стягненян аліментів та стягнення неустойки
(пені) за несвоєчасну сплату аліментів
10:00 год
569/6628/17 за позовом Крутого Валерія Олександровича  до Крутої
Людмили Миколаївни  про поділ майна подружжя
12:00 год
569/3984/18 за позовом Труш Юрія Вікторовича до Волинської митниці ДФС
України про скасування постанови
14:00 год
569/19474/17 - за позовом Федас Олени Олександрівни до ДП «Рівненський
ЕТЦДП» про стягнення заробітної плати
15:00 год
569/17810/17 - за позовом Опанасюка Івана Петровича до Ясковця Анатолія
Миколайовича про спростування недостовірної інформації
16:00 год
569/10907/17 - за позовом Величка Володимира Петровича до Державного
реєстратора юридичних та фізичних осіб Управління забезпечення надання
адміністративних послуг Чугуєвця І.А. про скасування рішення суб’єкта
владних повноважень
       СПИСОК СПРАВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДО РОЗГЛЯДУ
      СУДДЕЮ Панас О.В.  на 17 травня 2018 року
09:00 год
569/788/18 за позовом Чирук Вікторії Аркадіївни до Коцюка Ігоря
Михайловича про розірвання шлюбу
 09:30 год
569/968/18 за позовом Бєлих Олени Миколаївни до Бєлих Михайла
Віталійовича про розірвання шлюбу
10:00 год
569/1589/18 за позовом Карплюк Людмили Володимирівни до Карплюк Василя
Васильовича про розірвання шлюбу
10:30 год
569/1123/18 за позовом Кавлюка Олександра Васильовича до Кавлюк Наталії
Степанівни про розірвання шлюбу
11:00 год
569/2099/18 - за позовом  Оганісяна Арарата Шагеновича до Оганисян
Олени Михайлівни про  розірвання шлюбу
11:00 год
569/902/18 - за позовом   Чернової Ганни Вікторівни до Шевцова Андрія
Валерійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів
14:00 год
569/4287/18 - за позовом ПАТ СК «АХА Стархування» до Фаріона Михайла
Петровича про відшкодування шкоди в порядку регресу
15:00 год
569/1867/16-ц- за позовом Пархомець Руслана Володимировича до ПАТ
«Альфа-Банк», ПАТ «Дельта-Банк», ПАТ «Омега банк» про визнання договору
купівлі- продажу прав вимоги та договору купівлі-продажу прав вимоги в
частини відступлення недійсними