flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату

Рівненського міського суду

Рівненської області

від 11.06.2020  № 11/а

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

 

 1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (зі змінами) визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Рівненським міським судом (далі – Суд).

 

 1. Виконавець, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє керівника апарату суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

 1. Виконавець, який готує інформацію на запит, не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Рівненській області завізовану керівником апарату суду службову записку для проведення розрахунку фактичних витрат та виписки рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

 

 1. На підставі наданої Судом службової записки, Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Рівненській області здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до структурного підрозділу або виконавцю для надання його запитувачу інформації.

 

 1. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА в Рівненській області спрямовує кошти, отримані від запитувача, які надійшли на рахунок територіального управління, на відновлення касових видатків, згідно з методикою розрахунку розподілу загальних витрат на копіювання або друк (додаток 3).

 

 1. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 (зі змінами).

 

 1. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

 1. Після надходження коштів на рахунок територіального управління від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Рівненській області повідомляє службовою запискою виконавця, який готує інформацію на запит, з зазначенням дати надходження коштів на рахунок територіального управління.

 

 1. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений виконавець, який готує інформацію на запит, надає копії документів запитувачу інформації.

 

 1. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

 1. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.                                                                         Відмовою вважається ненадходження протягом 20 календарних днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на рахунок територіального управління, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою структурний підрозділ або виконавця, який готує інформацію на запит.

 

  

Додаток 1

Розмір фактичних
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

 

 


Примітка

 

 


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Надавач послуг

територіальне управління Державної судової адміністрації України

в Рівненській  області

33024, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 10

код ЄДРПОУ 26259988

Реєстраційний рахунок __________________________________________

в Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО банку 820172

 

 

 

Платник

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

Рахунок № ____

від “____” ______________ 20___ р.

 

 

Назва

Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ), грн.

Кількість сторінок, од.

Ціна (без ПДВ) грн.

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

4

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати: _______________________________________________________________________

                                                                       (сума прописом)

 

Керівник_________________               Головний бухгалтер ___________________

                            (підпис)                                                                          (підпис)

 

Додаток 3

Методика розрахунку розподілу загальних витрат на копіювання або друк за кодами економічної класифікації 2210 та 2240 для відновлення касових видатків

 

1.Першочергово необхідно розрахувати вартість одного аркуша паперу і вартість одностороннього друку на аркуші паперу.

Ва.п.=Вп/500, де

Ва.п. – вартість одного аркуша паперу,

 Вп – вартість пачки паперу,

500 – кількість аркушів паперу в пачці.

Вд.а.п.=Вз/1400, де

Вд.а.п – вартість друку аркуша паперу,

Вз – вартість заправки картриджу,

1400 – кількість сторінок друкує заправлений картридж.

Ва.п.+Вд.а.п.=В, де

В – загальні витрати на копію або друк одного аркуша паперу.

2.Загальні витрати В становлять 100%. Необхідно розрахувати у відсотках Ва.п. та Вд.а.п.

В – 100%

Ва.п. – х%; х(Ва.п.)%=Ва.п.*100%/В;

В – 100%

 Вд.а.п. – х%; х(Вд.а.п.)%=Вд.а.п.*100%/В.

 3.Витрати на копіювання або друк сплачені запитувачем інформації розподіляють за кодами економічної класифікації таким чином:

витрати за КЕКВ 2210 = Вз*х(Ва.п.)%;

витрати за КЕКВ 2240 = Вз*х(Вд.а.п.)%,

де Вз – витрати запитувача сплачені на підставі виставленого рахунку (додаток 2). У сумі витрати за КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 не повинні перевищувати Вз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом  керівника апарату

Рівненського міського

суду Рівненської області

від 20.08. 2012 р. № 25

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів, 
які надаються запитувачам інформації

 

1.  Ця Інструкція відповідно до ст.ст. 20, 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та пункту 5.11 Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Рівненському міському суді Рівненської області, затвердженого наказом від 20.10.2011 № 6/а визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Рівненським міським судом  Рівненської області (далі - Суд).

2.  Структурний підрозділ або виконавець, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою керівника апарату суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів, за складовими наведеними в (додаток 1), тобто усіх послугах, які підлягають оплаті запитувачем.

3.   Структурний підрозділ або виконавець, який готує інформацію на запит, не пізніше наступного робочого дня подає відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Рівненській області завізовану керівником апарату суду службову записку для виписки рахунку на здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4.   На підставі наданих Судом даних, рахунок на оплату витрат (додаток 2 до інструкції) надається ТУ ДСА України в Рівненській області.

5.  Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Рівненській області на підставі отриманої службової записки Суду оформляє рахунок за встановленою формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до суду для надання його запитувачу інформації.

6. Сума відшкодування фактичних витрат має визначатися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

7. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

8. Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Рівненській області від запитувача інформації відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою Суд, який готує інформацію на запит, з зазначенням дати надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Рівненській області.

9.  Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений структурний підрозділ або виконавець, який готує інформацію на запит, надає копії документів запитувачу інформації.

10.  Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

11.  Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

            При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.  

            Відмовою вважається ненадходження протягом 20 календарних днів від дати видачі рахунку  коштів на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області, вказаний у наданому запитувачу інформації розрахунку, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою суд, який готує інформацію на запит.

 


 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат  на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати