flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

ОГЛЯД

даних судової статистики про стан здійснення правосуддя

Рівненським міським судом Рівненської області

за 2016 рік

 

На виконання плану роботи Рівненського міського суду Рівненської області, листа Територіального управління Державної судової адміністрації України у Рівненській області здійснено огляд даних про стан здійснення правосуддя за 2016 року.

Під час проведення вказаного огляду були використані дані статистичних звітів за формами №1, 1-1, 1-1-ОП, 2-А, 2-Ц, 3, 6,7,8, 10  за  2016 рік.

 

1. Загальні показники надходження справ і матеріалів за видами судочинства та категоріями справ.

 

За 2016 рік до Рівненського міського суду Рівненської області надійшло 18459 усіх справ та матеріалів ( у 2015 році – 18088), з них:  

   

1) 7114 справ в порядку кримінального судочинства (за 2015 рік -  5939) з них:

-   надійшло 518 справ кримінального провадження (за 2015 рік – 665 справ кримінального провадження);

-  3 кримінальні справи, що розглядаються за КПК 1960 року, (2 справи надійшли з Апеляційного суду Рівненської області після скасування вироків Рівненського міського суду та направлені на новий розгляд; 1 справа надійшла з Апеляційного суду Рівненської області після скасування постанови та направлена для продовження розгляду);

      -  392 справи в порядку виконання судових рішень, (за 2015 рік – 316)

       - 5292 справи за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб, (за 2015 рік – 4409)

- 760 справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, (за 2015 рік – 396)

- 143 справи за заявами про відвід під час досудового розслідування, (за 2015 рік – 70)

- 4 справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, (за 2015 рік – 2).

- 2 справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

 

2) 5647 справ в порядку цивільного судочинства ( у  2015 році  - 7548 справ), з них:

- 509 заяв про видачу судового наказу (у 2015 році – 1033 справ);

- 51 заява про скасування судового наказу (у 2015 році – 140 справа),

- 7 заяв про забезпечення доказів (у 2015 році – 5 справ),

- 4098 позовних заяв (у 2015 році – 5266 справ);

- 292 заяви окремого провадження (у 2015 році – 376 справ),

- 150 заяв про перегляд заочного рішення (у 2015 році – 211 справ),

- 17 заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами (у 2015 році - 33 справи),

- 1 заява про відновлення втраченого судового провадження (у  2015 році – 6 справ),

- 157 скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби (у 2015 році – 89 справ),

- 335 клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)  (у 2015 році - 360 справ),

- 3 клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню (у 2015 році – 2 справи),

- 0 доручень судів України (у 2015 році - 6 справ),

- 25 доручень іноземних судів (у 2015 році – 16 справ),

- 1 заява про скасування рішення третейського суду (у 2015 році – 2 справи),

- 1 заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду (у 2015 році – 3 справи);

 

3) 1224 справ в порядку КАС України, ( у  2015 році – 545 справа) з них:

- 1168 позовних заяв (у 2015 році – 510 справ),

- 53 заяви у порядку виконання судових рішень (у 2015 році – 34 справи),

- 3 заяви про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами (у 2015 році – 1 справа);

 

4)  4474 справ про адміністративне правопорушення з врахуванням залишку за минулий період ( за 2015 рік – 4056) , з них:

            - 4253 справи про адміністративні правопорушення, у урахуванням залишку за минулий період (за 2015 рік – 3954 справ);

- 221 справа в порядку виконання  постанов у справах про адміністративні правопорушення з урахуванням залишку за минулий період ( за  2015 рік -132).

 

2. Характеристика середньомісячного надходження справ та матеріалів на одного суддю (розрахунок навантаження наводиться за штатним розписом та за кількістю фактично працюючих суддів).

 

За штатним  розписом в Рівненському міському суді Рівненської області передбачено 23 посади суддів (6 посад слідчих суддів), з яких фактично працюючих - 23 судді.

          У зв’язку з цим середньомісячне надходження справ та матеріалів на одного суддю за 2016  рік складає:                                                                                                                          

- 28 справ кримінального судочинства;

- 23 справи в порядку цивільного судочинства;

- 5 справ адміністративного судочинства;

- 15 справ про адміністративні правопорушення.

 

 Середньомісячне надходження справ на одного слідчого суддю за 2016  рік складає 92 справи за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб,  скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування.

 

 3. Кількість справ та матеріалів, які перебували на розгляді в суді.

 

            Протягом 2016 року в провадженні Рівненського міського суду Рівненської області перебувало 19072 справ та матеріалів, з них:     

 

1)  7422 справ в порядку кримінального судочинства, з них:

-    742 кримінальних провадження, з урахуванням залишку за минулий період  (за 2015 рік – 838 справ кримінального провадження),

-  13 кримінальних справ, що розглядаються за КПК 1960 року (за 2015 рік – 20)

      -  440 справ в порядку виконання судових рішень, (за 2015 рік – 341) 

-  5309 справ за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб, (за 2015 рік – 4490)

- 782 справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, (за 2015 рік – 406)

- 143 справи за заявами про відвід під час досудового розслідування, (за 2015 рік – 73)

- 4 справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; (за 2015 рік – 2)

- 2 справи в порядку надання міжнародної правової допомоги;

2) 5936 справ в порядку цивільного судочинства, з них:

- 513 заяв про видачу судового наказу,

- 57 заяв про скасування судового наказу,

- 7 заяв про забезпечення доказів,

- 4298 позовних заяв,

- 300 заяв окремого провадження,

- 174 заяви про перегляд заочного рішення,

- 24 заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами,

- 2 заяви про відновлення втраченого судового провадження,

- 173 скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби,

- 354 клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб),

- 4 клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню,

- 2 доручення судів України,

- 25 доручень іноземних судів,

- 2 заяви про скасування рішення третейського суду,

- 1 заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду;

 

3) 1240 справ в порядку КАС України, з них:

- 1180 позовних заяв,

- 57 заяв у порядку виконання судових рішень,

- 3 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;

 

4) 4474 справ про адміністративне правопорушення ( за 2015 рік – 4183) , з них:

            - 4253 справи про адміністративні правопорушення, у урахуванням залишку за минулий період (за 2015 рік – 4048 справ);

- 221 справа в порядку виконання  постанов у справах про адміністративні правопорушення з урахуванням залишку за минулий період( за 2015 рік - 135).

 

 

            4. Кількість розглянутих справ за категоріями.

 

 Рівненським міським судом Рівненської області у 2016 році розглянуто кримінальні справи таких категорій:

 

- 440 справ кримінального провадження, (за 2015 рік – 327)

-  5 кримінальних справ за КПК 1960 року, (за 2015 рік – 8)

      -  409 справ в порядку виконання судових рішень, (за 2015 рік – 152)

-  5266 справ за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб, (за 2015 рік– 2165)

- 738 справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, (за 2015 рік – 157)

- 138 справ за заявами про відвід під час досудового розслідування, (за 2015 рік – 45)

- 2 справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, (за 2015 рік -2)

- 2 справи в порядку надання міжнародної правової допомоги.

 

З них:

-  54 справи за злочини проти життя та здоров’я особи;

- 2 справи за злочини  проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

- 2 справи за злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;

- 225 справ за злочини проти власності;

- 8 справ за злочини в сфері господарської діяльності;

- 1 справа за злочини проти безпеки виробництва;

- 28 справ за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту;

- 14 справ за злочини проти громадського порядку та моральності;

- 44 справи за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення;

- 5 справ за злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації;

- 7 справ проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян;

- 19 справ за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

- 6 справ за злочини проти правосуддя;

- 8 справ за злочини проти встановленого порядку несення військової служби.

 

Рівненським міським судом Рівненської області у 2016 році розглянуто цивільні справи

1)      наказного провадження таких категорій:

-          72 справи про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати;

-          272 справи про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення;

-          1 справа про присудження аліментів на дитину.

2)      позовного провадження таких категорій:

-          147 справ у спорах про право власності та інші речові права;

-          17 справ у спорах про право інтелектуальної власності;

-          1228 справ у спорах, що виникають з договорів;

-          122 справи у спорах про недоговірні зобов’язання;

-          83 справи у спорах про спадкове право;

-          23 справи про захист немайнових прав фізичних осіб;

-          186 справ у спорах, що виникають, із житлових правовідносин;

-          33 справи у спорах, що виникають із земельних правовідносин;

-          1093 справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин;

-          117 справ у спорах, що виникають, із трудових;

-          8 справ у спорах, пов’язаних із застосуванням ЗУ «Про захист прав споживачів»;

-          36 справ звільнення майна з-під арешту.

3)      окремого провадження таких категорій:

-          40 справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною, поновлення дієздатності фізичної особи;

-          4 справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

-          1 справа про скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою;

-          22 справи про усиновлення;

-          133 справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

-          9 справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;

-          10 справ, що виникають із сімейних правовідносин.

                                                                                                                                

Рівненським міським судом Рівненської області у 2016 році розглянуто адміністративні справи таких категорій:

-          41 справа зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади;

-          93 справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки  та оборони України;

-          27 справ зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки;

-          49 справ зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування;

-          516 справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики;

-          4 справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції.

-           

За 2016 рік Рівненським міським судом Рівненської області розглянуто 4365 справ про адміністративні правопорушення (за 2015 рік – 3894) , з яких найбільше справ за такими статтями:

-          ст.51 КУпАП - 226;

-          ст.124 КУпАП - 662;

-          ст.130 КУпАП - 609;

-          ст.173 КУпАП - 605;

-          ст.173-2 КУпАП - 561;

-          ст. 172-20 КУпАП – 117;

-          ст.184 КУпАП - 268;

-          ст.185 КУпАП – 116;

-          ст.472 МК України - 130;

-          ст.172-5 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» - 1;

-          ст.172-6 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» - 2;

-          ст.172-7 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» - 11.

 

5. Результати розгляду справ.

 

Кримінальне судочинство.

 

            За 2016 рік закінчено провадженням 445 кримінальних справ,  (у тому числі 5 справ за КПК 1960 року), з яких 375 - із постановленням вироку  (383 осіб засуджено, 8 - виправдано), 11 – повернуто прокурору, 50 – із закриттям провадження, 2 – направлено для визначення підсудності, 1 – із застосуванням примусових заходів медичного характеру, 1 – із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

72 особам призначено покарання у виді позбавлення волі, 9 – обмеження волі, 21 – громадські роботи, 132 – штраф, 6 – арешт. Звільнено від відбування покарання 137 осіб.

Також судом розглянуто 5266 клопотань слідчого, прокурора та інших осіб, з яких найбільшу частку складають клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (2706 справ), обшук (1372 справи),  застосування запобіжних заходів (286 справ), арешт майна (274 справи).

Задоволено 243 клопотання про обрання запобіжних заходів, з яких 115 – тримання під вартою, 76 - домашній арешт, 52 - особисте зобов’язання.

Із 782 скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, які перебували у провадженні, розглянуто – 738, із них 367 задоволено.

Розглянуто 138 заяв про відвід, із яких задоволено - 87.

У порядку виконання судових рішень розглянуто 409 справ. Найбільшу частину складають клопотання про звільнення від призначеного покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку, усього розглянуто 131, з них 129 задоволено.

 

Цивільне судочинство.

  Упродовж  2016 року Рівненським міським судом Рівненської області розглянуто  справ у порядку цивільного судочинства, із них

-                455 заяв про видачу судового наказу, з яких у 345 справах видано судовий наказ, у 80 справах відмовлено у відкритті провадження, 30 – повернуто,

-                54 заяви про скасування судового наказу, з яких у 50 справах скасовано судових наказ, 2 залишена без розгляду, 1- повернута.

-          4041 - позовних заяв  ( 795 повернуто, 3 залишено без розгляду, 48 відмовлено у відкритті провадження, 3193 відкрито провадження),

Із 4361 справи за позовними заявами, що перебували в провадженні, розглянуто 3121, із них:

-          2516- із ухваленням рішення (2327- із задоволенням позову),

-          115- із закриттям провадження у справі,

-          461 – залишено без розгляду.

Із 279 справ за позовними заявами, що перебували в провадженні, розглянуто 222, із них:

-          186 - із ухваленням рішення (184- із задоволенням позову),

-          2  - із закриттям провадження у справі,

-          33 – залишено без розгляду.

 

-          154 заяв про перегляд заочного рішення, з яких 50 задоволено, 83 відмовлено у відкритті провадження, 9 повернуто, 12 залишено без розгляду,

-                151 скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, з них 64 задоволено,

-                334 клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), з яких 189 задоволено,

-                3 клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

-                2 доручення судів України,

-                23 доручень іноземних судів,

-                1 заяву про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду,

-          1 заяву про видачу виконавчого листа пропримусове виконання рішення третейського суду.

Із 345 виданих судових наказів, 72 - про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати на суму 494281 грн., 272 - про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення на суму на суму 3537805 грн.; 1 присудження аліментів на дитину.

У позовному провадженні задоволено позови у:

-          76 справах щодо права власності та інші речові права;

-          7 справах щодо права інтелектуальної власності;

-          842 справах у спорах, що виникають з договорів;

-          64 справах щодо недоговірних зобов’язань;

-          66 справах у спорах про спадкове право;

-          6 справах про захист немайнових прав фізичних осіб;

-          134 справах у спорах, що виникають, із житлових правовідносин;

-          12 справ у спорах, що виникають із земельних правовідносин;

-          914 справах у спорах, що виникають із сімейних правовідносин;

-          69 справах у спорах, що виникають, із трудових правовідносин;

-          2 справах у спорах, пов’язаних із застосуванням ЗУ «Про захист прав споживачів».

-          28 справах звільнення майна з-під арешту.

В окремому провадженні із задоволенням позову у:

-          31 справа про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною, поновлення дієздатності фізичної особи;

-          3 справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

-          1 справа про скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою;

-          21 справа про усиновлення;

-          111 справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

-          5 справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

-          9 справ, що виникають із сімейних правовідносин.

-           

Адміністративне судочинство.

 

Рівненським міським судом Рівненської області у 2016 році розглянуто  справ у порядку адміністративного судочинства, із них :

-          1132 позовних заяв (184 повернуто, 14 залишено без розгляду, 16 відмовлено у відкритті провадження, 918 відкрито провадження у справі),

-                51 заява (клопотань або подань) в порядку виконання судових рішень та 2 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Із 996 справ за позовними заявами, що перебували у провадженні, розглянуто 730, із них :

-          647 – із прийняттям постанови (579 – із задоволенням позову),

-          11 – із закриттям провадження у справі,

-          66– залишено без розгляду.

 

 Справи про адміністративні правопорушення

 

Впродовж 2016 року Рівненським міським судом Рівненської області  розглянуто 4365 справ про адміністративні правопорушення, з яких із накладенням адміністративного стягнення 3236; 876 - із закриттям справи (у тому числі у зв’язку із звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 184, відсутності події і складу адміністративного правопорушення - 304, закінчення строків накладення адміністративного стягнення - 146).

Судом застосовано такі види основних стягнень:

-          146 попереджень,

-          2546 штрафів,

-          15 конфіскацій предмета,

-          32 позбавлення спеціального права,

-          370 громадських робіт,

-          92 адміністративних арештів,

-          36 арештів з утриманням на гауптвахті.

Крім того, як додаткові адміністративні стягнення застосовано - 205 конфіскацій предмета.

Заходи впливу, передбачені ст. 24-1 КУпАП, застосовано до 56 неповнолітніх осіб.

 

 

 

 

6. Кількість засуджених, вироки стосовно яких набрали законної сили.

 

Як убачається зі звіту про кількість засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання (форма №6) за 2016 рік, кількість засуджених, вироки щодо яких набрали законної сили, становить 383 особи (за 2015 рік кількість засуджених – 496 осіб).

 

7. Склад засуджених, їх розподіл за видами та мірами покарання.

 

Згідно звіту (форма №6) за 2016 рік, із 383 засуджених осіб призначені такі види покарань:

-          72 особам - позбавлення волі,

-          9 особам – обмеження волі,

-          6 особам – арешт,

-          21 особам – громадські роботи,

-          132 особам – штраф,

-          137 осіб звільнено від відбування покарання з випробуванням,

-          6 осіб звільнено від відбування покарання з інших підстав.

 

Кількість засуджених, до яких застосовано позбавлення волі на певний строк

 

Усього

1 рік

Понад 1 рік до 2 років

Понад 2 рік до 3 років

Понад 3 рік до 5 років

Понад 5 рік до 10 років

Понад 10 рік до 15 років

Понад 15 рік до 25

років

72

2

14

11

36

9

0

0

 

 

8. Кількість справ, що розглянуті понад строки, встановлені процесуальними кодексами.

 

Строки, встановлені КПК України (ст.ст.314, 316) та статтями 241 та 256 КПК України (1960 р), дотримані.

Залишок кримінальних справ, не розглянутих у строк понад шість місяців – 67 справ, понад рік до двох років – 59 справ, понад 2 роки – 19 справ.

Що стосується справ, що розглядалися у порядку цивільного судочинства, із порушенням строків, встановлених ЦПК України, розглянуто 4  справи позовного провадження.

           У порядку адміністративного судочинства строки розгляду справ не були порушені. Це також стосується і справ про адміністративні правопорушення.

 

9. Кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, у т.ч. провадження в яких зупинено.

 

 

Вид справи

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

 
 

Усього

З них провадження

зупинене

 

Кримінальне судочинство

 

1

Справи кримінального провадження         

302

15

 

2

Справи в порядку виконання судових рішень

31

 

 

3

Справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб

43

 

 

4

Справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

44

 

 

Цивільне судочинство

 

1

Заяви про видачу судового наказу

58

 

 

2

Заяви про скасування судового наказу

3

 

 

3

Позовні заяви

1497

83

 

4

Заяви окремого провадження

67

7

 

5

Заяви про перегляд заочного рішення

20

 

 

6

 

Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами

4

 

 

7

Заяви про відновлення втраченого судового провадження

 

 

 

8

Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

22

 

 

9

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

20

 

 

10

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

1

 

 

11

Доручення іноземних судів

2

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративне судочинство

 

1.

Справи за позовними заявами

314

 

 

2.

Заяви у порядку виконання судових рішень

6

 

 

3

Заяви про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами

1

 

 

 

 

 

 

 

Справи про адміністративні правопорушення

 

1.

Справи про адміністративні правопорушення

261

 

 

2.

Заяви у порядку виконання судових рішень

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Причини та строки відкладення розгляду справ.

 

Основними причинами відкладення розгляду кримінальних справ є неявка в судове засідання обвинувачених, свідків та потерпілих. Судом було застосовано 54 приводи обвинувачених та 48 приводів свідків.

Причинами відкладення розгляду цивільних  та адміністративних справ були неявки одного із учасників процесу, які беруть участь у справі, а справ про адміністративні правопорушення -  неявка правопорушників, які належним чином повідомляються про час і місце розгляду справи.

 

11. Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

 

На розгляді у Рівненському міському суді перебували 28 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з них:

-              4 – у кримінальному судочинстві (з яких, 1- відмовлено; 1 – постановлено нову ухвалу; 2 залишилися нерозглянутими);

-                24 – у порядку цивільного судочинства, розглянуто 16, з них 5 задоволено, 7 залишено без задоволення, 3 повернуто, 4 залишилися у залишку;

Підставами для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у всіх справах були істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається з заявою, на час розгляду справи.

 

12. Кількість клопотань, подань, заяв, які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

 

У 2016 році у провадженні суду перебувало 5309 справ за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб у порядку кримінального судочинства, з них розглянуто 5266 (у тому числі 4708 задоволено, 8 повернуто). 43 залишилися не розглянутими.

Також перебували на розгляді 354 клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) у порядку ЦПК України, з яких 334 справ розглянуто (з них задоволено - 189, відмовлено у задоволенні - 106, залишено без розгляду – 124, повернуто -9 ). Нерозглянутими залишилися 20 справ.

 

13. Відомості про судовий збір.

 

Відповідно до звіту про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (форма №10) за 2016р., у звітному році судовий збір справлявся у 6305 заявах (скаргах), судових рішеннях. Розрахункова сума судового збору – 7046263 грн.

Фактично сплачено судового збору 6007375 грн. по 5185 заявах (скаргах).

Повернуто 190503 грн. у 134 справах.

Сума присудження до стягнення судового збору за рішенням суду в Державний бюджет – 651965 грн. у 1265 заявах (скаргах).

Звільнено від сплати судового збору, зменшено розмір судового збору (ст.ст.5, 8 ЗУ «Про судовий збір») на суму 601085 грн. у 926 заявах (скаргах).

Пільги щодо сплати судового збору були надані у 907 заявах на суму 576489 грн.

 

 

14. Зазначити фактори, що породжують зміну динаміки показників судової статистики.

 

Аналізуючи та узагальнюючи статистичну інформацію, потрібно зазначити, що за 2016 рік до суду надійшло на 734 справи менше у порівнянні з минулим роком. На 147 справ зменшилося надходження кримінальних справ, за 2015 рік до Рівненського міського суду надійшло 665 кримінальних проваджень, а за 2015 рік 518 справ.

Однак, на 802 справи збільшилась кількість клопотань слідчого, прокурора та інших осіб, за 2016 рік надійшло 5292 справи, за 2015 рік – 4490 клопотань.

Майже вдвічі зменшилося надходження заяв про видачу судового наказу, але  зросла кількість  – позовних заяв у порядку КАС України за 2016 рік – надійшло 1224 справи, за 2015 рік – 545.

Також слід відмітити, що  справ про адміністративне правопорушення надійшло 4365, за 2015 рік - 4056.

 

 

Стан здійснення правосуддя Рівненським міським судом за

перше півріччя 2015 року

 

Розгляд  судом кримінальних справ та матеріалів кримінального провадження.

         За перше півріччя 2015 року із залишком за минулий рік до суду надійшло:

         - 546 матеріалів кримінального провадження,  на кінець звітного періоду було розглянуто 335, з яких ухвалено: обвинувальних вироків - 278, виправдовувальних - 2; закрито провадженням - 35; повернуто прокурору - 17, за підсудністю - 1; застосовано заходи медичного характеру - 2.

         Засуджено 330 осіб.

         Залишок на кінець звітного періоду - 322, з яких зупинено провадженням - 26.

         За перше півріччя 2015 року із залишком за минулий рік до суду надійшло:

         - 2 238 справ за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб, з яких розглянуто 2 165.

         - 167 справ із залишком за минулий рік в порядку виконання судових рішень, з яких розглянуто 119, у т.ч. задоволено 119, відмовлено - 33. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду становить 15 справ.

         - 180 справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, з них 157 розглянуто, повернуто - 2,  задоволено - 62, відмовлено та інше - 93.  

         - 45 заяв про відвід - розглянуті,

         - 2 заяви про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами - розглянуті.

         Розгляд  справ про адміністративні правопорушення                        

         У першому півріччі 2015 року  до суду надійшло разом із залишком минулого року 2 372 справи про адміністративні правопорушення (2 248 - надійшло, 124 - залишок).  Із них розглянуто 2 153 справ, винесено постанови про накладання адміністративних стягнень - 1 778 справ, закрито провадженням -  375. Залишок нерозглянутих справ, на кінець звітного періоду становить 197.       Надійшло клопотань, подань, заяв в порядку виконання судових  рішень - 34, розглянуто - 31 в т.ч. задоволено - 25, залишок - 3.

 

 

         Розгляд справ в порядку адміністративного судочинства

         За період першого півріччя 2015 року до суду надійшло  разом із залишком за минулий рік  313 справ адміністративного судочинства, з яких:  повернуто - 23, залишенот без розгляду на стадії відкриття провадження - 5, відмовлено у відкритті провадження - 3, відкрито провадження - 261, із закриттям провадження у справі - 4, залишенням заяви без розгляду - 3, прийнято постанову - 268. Залишок нерозглянутих, на кінець звітного періоду становить 75 справ.                                 

         За період першого півріччя 2015 року до суду надійшло із залишком за минулий рік  27 заяв (клопотань) подань у порядку виконання судових рішень, з яких на кінець звітного періоду задоволено - 12, залишено без  розгляду - 3, відмовлено у задоволенні заяви - 6. Залишок - 4 заяви.        

         Розгляд справ в порядку цивільного судочинства 

         В першому півріччі 2015 року до суду надійшло   справ і матеріалів за видами судочинства категоріями справ:

         - заяв про видачу судових наказів – 868;

         - заяв про скасування судових наказів – 92;

         - заяв про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви – 1;

         - позовних заяв –2 532 ;

         - заяв окремого провадження – 205;

         - заяв про перегляд заочного рішення  - 80;

         - заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами – 15;

         - скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби - 38;

         - клопотань, заяв, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) -174;

         - клопотань про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню -5;

         - доручення судів України – 3;

         - доручення іноземних судів – 7;

         - заяв про скасування рішення третейського суду – 1;

         - аяви про відновлення втраченого судового провадження -1.

 

         Усього -  4020 (загальні показники надходження справ та матеріалів у звітному періоді)

 

         Кількість розглянутих справ за категоріями:

 

         - заяв про видачу судових наказів – 926 ;

         - заяв про скасування судових наказів – 90;

         - заяв про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви – 1;

         - позовних заяв – 2530;

         - заяв окремого провадження – 205;

         - заяв про перегляд заочного рішення -85;

         - заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами – 20;

         - скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби -39;

          - клопотань, заяв, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) -172;

         - доручення судів України – 2;

         - доручення іноземних судів – 9;

         - заяв про скасування рішення третейського суду – 1;

 

         Усього – 4083.

 

         Результати розгляду справ:

 

         Заяв про видачу судових наказів:

         - повернуто -35;

         - відмовлено у відкритті провадження -205;

         - видано судових наказів – 680.

 

         Заяв про скасування судових наказів:

         - повернуто - 2;

         - залишено без розгляду - 2;

         - задоволено заяв – 84.

 

         Заяв про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви:

         задоволено – 1.

 

         Позовних заяв:–

         - повернуто – 320;

         - залишено без розгляду на стадії відкриття провадження - 3;

         - відмовлено у відкритті провадження -19;

         - відкрито провадження  – 2188,

                   - із закриттям провадження у справі – 67,

                   - залишено  без розгляду – 419,

                   - ухвалено рішення – 1550.

 

         Заяв окремого провадження:

         - повернуто – 25;

         - відмовлено у відкритті провадження – 25;

         - відкрито провадження – 162

                  - із закриттям провадження у справі – 2,

                   - залишенням заяви без розгляду – 32,

                   - ухвалено рішення - 128.

 

         Заяв про перегляд заочного рішення:

         - повернуто -3;

         - залишено без розгляду - 3;

         - відмовлено у задоволенні заяви - 48;

         - задоволено  – 31.

 

         Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби:

         - повернуто -1;

         - залишено без розгляду -13;

         - у задоволенні скарги відмовлено - 8;

         - задоволено -15.

 

         Клопотань, заяв, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) –

         - повернуто - 4;

         - залишено без розгляду - 8;

         - відмовлено у задоволенні заяви  - 46;

         - задоволено - 110.

 

         Доручення судів України:–

         - виконано  - 2.

 

         Доручення іноземних судів:–

         - не виконано  -1;

         - виконано - 8.

 

         Кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, у т.ч. провадження в яких зупинено:

 

         - заяви про видачу судового наказу – 77;

         - заяви про скасування судового наказу – 11;

         - позовні заяви – 1 259;

         - заяви окремого провадження – 48;

         - заяви про перегляд заочного рішення – 10;

         - заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленим обставинами - 19;

         - скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби - 9;

         - клопотання, заяви подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів  - 36;

         - доручення іноземних судів – 2;

         - доручення судів України - 1.

 

         З  них зупинено  по  позовному   провадженню – 30,    окремому провадженню – 1.

 

         Кількість заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами:

         - надійшло -15;

         - повернуто - 3;

         - задоволено  - 3;

         - залишено без задоволення - 6.

 

         Кількість клопотань, заяв, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб):

         - надійшло - 174;

         - повернуто - 4;

         - залишено без розгляду - 8;

         - відмовлено у задоволенні заяви  - 46;

         - задоволено заяв – 110.

 

Сума судового збору присуджена до стягнення за 1 півріччя 2015 року становить – 1 392 873 грн., фактично сплачено за даний період – 1 172 420 грн.

Звільнено від сплати судового збору -  28 070 грн.

 

 

ОГЛЯД

даних судової статистики про стан здійснення правосуддя

Рівненським міським судом Рівненської області

за  2015 рік

 

На виконання плану роботи Рівненського міського суду Рівненської області, листа Територіального управління Державної судової адміністрації України у Рівненській області №02-2268/15 від 28.12.2015 року здійснено огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2015 році.

Під час проведення вказаного огляду були використані дані статистичних звітів за формами №1, 1-1, 1.1-ОП, 2-А, 2-Ц, 3, 6, 10 за 2014  та 2015 роки.

 

1.Загальні показники надходження справ і матеріалів за видами судочинства та категоріями справ.

 

У 2015 році до Рівненського міського суду Рівненської області надійшло 18088 усіх справ та матеріалів, (у 2014 році – 21225 справ), з них:  

   

1) 5939 справи в порядку кримінального судочинства (у 2014 році – 6241 справа) , з них:

-  665 справ кримінального провадження (у 2014 році - 727 справ),

      -  316 справ в порядку виконання судових рішень (у 2014 році – 413 справ),

-  4490 справ за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб (у 2014 році – 4796 справ),

- 396 справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування (у 2014 році – 327 справ),

- 70 справ за заявами про відвід під час досудового розслідування (у 2014 році – 42 справи)

- 2 справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (у 2014 році – 2 справи);

 

2) 7548 справ в порядку цивільного судочинства (у 2014 році  - 9083 справ), з них:

- 1033 заяви про видачу судового наказу (у 2014 році – 3052 справ);

- 140 заяв про скасування судового наказу (у 2014 році – 247 справ),

- 5 заяв про забезпечення доказів (у 2014 році – 34 справи),

- 5266 позовних заяв (у 2014 році – 4448 справ);

- 376 заяв окремого провадження (у 2014 році – 300 справ),

- 211 заяв про перегляд заочного рішення (у 2014 році – 196 справ),

- 33 заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами ( у 2014 році  - 45 справ),

- 6 заяв про відновлення втраченого судового провадження ( у 2014 році – 0 справ),

- 89 скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби ( у 2014 році – 105 справ),

- 360 клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)  (у 2014 році  - 611 справ),

- 2 клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню (у 2014 році – 0 справ),

- 6 доручень судів України (у 2014 році  - 7 справ),

- 16 доручень іноземних судів ( у 2014 році – 33 справи),

- 2 заяви про скасування рішення третейського суду ( у 2014 році – 3 справи),

- 3 заяви про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду ( у 2014 році не надходило);

 

3) 545 справ в порядку КАС України, (у 2014 році – 1027 справ) з них:

- 510 позовних заяв (у 2014 році – 952 справи),

- 38 заяв у порядку виконання судових рішень (у 2014 році - 69 справ),

- 1 заява про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами (у 2014 році - 6 справ);

 

4) 4056 справ про адміністративне правопорушення (у 2014 році – 4874 справи), з них:

            - 3924 справи про адміністративні правопорушення (у 2014 році – 4795 справ);

- 132 справи в порядку виконання  постанов у справах про адміністративні правопорушення ( у 2014 році – 79 справ).

 

2. Характеристика середньомісячного надходження справ та матеріалів на одного суддю (розрахунок навантаження наводиться за штатним розписом та за кількістю фактично працюючих суддів).

 

За штатним  розписом в Рівненському міському суді Рівненської області передбачено 25 посад суддів (5 посад слідчих суддів), з яких фактично працюючих - 24 судді.

У зв’язку з цим середньомісячне надходження справ та матеріалів на одного суддю у 2015  році складає:                                                                                                                          

- 43 справи кримінального судочинства;

- 314 справ в порядку цивільного судочинства;

- 22 справ адміністративного судочинства;

- 169 справ про адміністративні правопорушення.

 Середньомісячне надходження справ на одного слідчого суддю у 2015  році складає 977 справ за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб,  скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування.

 

 3. Кількість справ та матеріалів, які перебували на розгляді в суді.

 

            Протягом 2015 року в провадженні Рівненського міського суду Рівненської області перебувало 18977 справ та матеріалів, з них:     

 

1) 6203 справи в порядку кримінального судочинства, з них:

-  838 справ кримінального провадження,

      -  341 справа в порядку виконання судових рішень,

-  4543 справи за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб,

- 406 справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування,

- 73 справи за заявами про відвід під час досудового розслідування,

- 2 справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;

 

2) 8006 справ в порядку цивільного судочинства, з них:

- 1168 заяви про видачу судового наказу,

- 149 заяв про скасування судового наказу,

- 5 заяв про забезпечення доказів,

- 5490 позовних заяв,

- 386 заяв окремого провадження,

- 235 заяв про перегляд заочного рішення,

- 41 заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами,

- 6 заяв про відновлення втраченого судового провадження,

- 99 скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби,

- 394 клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб),

- 2 клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню,

- 6 доручень судів України,

- 20 доручень іноземних судів,

- 2 заяви про скасування рішення третейського суду,

- 3 заяви про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду;

 

3) 585 справ в порядку КАС України, з них:

- 542 позовні заяви,

- 41 заява у порядку виконання судових рішень,

- 1 заява про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;

 

4) 4183 справ про адміністративне правопорушення, з них:

            -  4048 справ про адміністративні правопорушення;

- 135 справ в порядку виконання  постанов у справах про адміністративні правопорушення.

 

            4. Кількість розглянутих справ за категоріями.

 

 Рівненським міським судом Рівненської області у 2015 році розглянуто кримінальні справи таких категорій:

-  68 справ за злочини проти життя та здоров’я особи ( у тому числі 1 справа за КПК 1960 року);

- 1 справа за злочини проти волі, честі та гідності особи;

- 5 справ за злочини  проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

- 2 справи за злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;

- 273 справ за злочини проти власності (у тому числі 3 справи за КПК 1960 року);

- 23 справа за злочини в сфері господарської діяльності (у тому числі 2 справи за КПК 1960 року);

- 1 справа за злочини проти безпеки виробництва за КПК 1960 року;

- 24 справи за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (у тому числі 1 справа за КПК 1960 року);

- 23 справи за злочини проти громадського порядку та моральності;

- 94 справи за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення (у тому числі 1 справа за КПК 1960 року);

- 2 справи за злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації;

- 14 справ проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян;

- 5 справ за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;

- 31 справ за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (у тому числі 2 справи за КПК 1960 року);

- 11 справ за злочини проти правосуддя;

- 15 справ за злочини проти встановленого порядку несення військової служби.

 

Рівненським міським судом Рівненської області у 2015 році розглянуто цивільні справи

1)   наказного провадження таких категорій:

-         29 справ про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати;

-         824 справи про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення;

-         2 справи про присудження аліментів на дитину;

2)   позовного провадження таких категорій:

-         229 справ у спорах про право власності та інші речові права;

-         13 справ у спорах про право інтелектуальної власності;

-         2353 справи у спорах, що виникають з договорів;

-         120 справ у спорах про недоговірні зобов’язання;

-         90 справ у спорах про спадкове право;

-         16 справ про захист немайнових прав фізичних осіб;

-         230 справ у спорах, що виникають, із житлових правовідносин;

-         38 справ у спорах, що виникають із земельних правовідносин;

-         1115 справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин;

-         193 справи у спорах, що виникають, із трудових;

-         15 справ у спорах, пов’язаних із застосуванням ЗУ «Про захист прав споживачів»;

3)   окремого провадження таких категорій:

-         45 справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною, поновлення дієздатності фізичної особи;

-         9 справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

-         1 справа про скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою;

-         25 справ про усиновлення;

-         182 справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

-         7 справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;

-         1 справа про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

-         11 справ про розкриття банківської таємниці;

-         19 справ, що виникають із сімейних правовідносин.

 

Рівненським міським судом Рівненської області у 2015 році розглянуто адміністративні справи таких категорій:

-         6 справ зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах;

-         20 справ зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади;

-         126 справ зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки  та оборони України;

-         1 справа зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, культури, науки і спорту;

-         21 справа зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки;

-         38 справ зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування;

-         2 справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища;

-         8 справ зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства;

-         2 справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики;

-         270 справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики;

-         9 справ зі спорів з приводу забезпечення юстиції.

 

У 2015 році Рівненським міським судом Рівненської області розглянуто 3894 справи про адміністративні правопорушення, з яких найбільше справ за такими статтями:

-         ст.51 КУпАП - 201;

-         ст.124 КУпАП - 603;

-         ст.130 КУпАП - 416;

-         ст.155-1 КУпАП - 67;

-         ст.160 КУпАП - 96;

-         ст.164 КУпАП - 60;

-         ст.163-1 КУпАП - 262;

-         ст.163-2 КУпАП - 69;

-         ст.163-4 КУпАП - 82;

-         ст.173 КУпАП - 403;

-         ст.173-2 КУпАП - 471;

-         ст.175-1 КУпАП - 78;

-         ст.178 КУпАП - 72;

-         ст.184 КУпАП - 212;

-         ст.187 КУпАП – 117;

-         ст.471 МК України - 57;

-         ст.472 МК України - 114;

-         ст.483 МК України - 74;

-         ст.484 МК України - 17;

-         ст.172-5 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» - 1;

-         ст.172-7 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» - 4;

-         ст.172-7 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» - 4.

 

5. Результати розгляду справ.

 

Кримінальне судочинство.

 

  У 2015 році закінчено провадженням 600 кримінальних справ,  (у тому числі 11 справ за КПК 1960 року), з яких 498 - із постановлення вироку (512 осіб засуджено, 9 - виправдано), 15 – повернуто прокурору, 70 – із закриттям провадження, 5 – направлено для визначення підсудності, 2 – із застосуванням примусових заходів медичного характеру.

76 особам призначено покарання у виді позбавлення волі, 8 – обмеження волі, 34 – громадські роботи, 166 – штраф, 10 – арешт. Звільнено від відбування покарання 220 осіб, з яких 211 – з випробуванням, 8 – внаслідок амністії.

Також судом розглянуто 4525 клопотань слідчого, прокурора та інших осіб, з яких найбільшу частку складають клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (2823 справи), обшук (737 справ),  застосування запобіжних заходів (304 справи), арешт майна (163 справи).

Задоволено 238 клопотань про обрання запобіжних заходів, з яких 91 – тримання під вартою, 86 - домашній арешт, 59 - особисте зобов’язання та 2 клопотання про застосування застави.

Із 406 скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, які перебували у провадженні, розглянуто – 384, із них 164 задоволено.

Розглянуто 73 заяви про відвід, із яких задоволено - 44.

У порядку виконання судових рішень розглянуто 292 справи. Найбільшу частину складають клопотання про звільнення від призначеного покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку, усього розглянуто 131, з них 130 задоволено.

 

Цивільне судочинство.

 

  Упродовж 2015 року Рівненським міським судом Рівненської області розглянуто 7717 справ у порядку цивільного судочинства, із них

-                1164 заяви про видачу судового наказу, з яких у 855 справах видано судовий наказ, у 257 справах відмовлено у відкритті провадження, 50 – повернуто,

-                143 заяви про скасування судового наказу, з яких у 133 справах скасовано судових наказ, 3 повернуто, 3 залишені без розгляду,

-                5290 позовних заяв, із яких задоволено 4570, у 56 - відмовлено у відкритті провадження, 5 - залишено без розгляду, 659 – повернуто,

-                378 заяв окремого провадження, з них задоволено 305, 41 повернуто, 1 залишено без розгляду, 30  відмовлено у відкритті провадження,

-         211 заяв про перегляд заочного рішення, з яких 75 задоволено,120 відмовлено у відкритті провадження, 10 повернуто, 6 залишено без розгляду,

-                83 скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, з них 36 задоволено,

-                375 клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), з яких 226 задоволено,

-                1 клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

-                4 доручення судів України,

-                20 доручень іноземних судів,

-                1 заяву про скасування рішення третейського суду,

-                 3 заяви про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду.

Із 855 виданих судових наказів, 29 - про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати на суму 356201 грн., 824 - про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення на суму на суму 4739596 грн., 2 справи про присудження аліментів на дитину.

У позовному провадженні задоволено позови у

-         118 справах щодо права власності та інші речові права;

-         8 справах щодо права інтелектуальної власності;

-         1586 справах у спорах, що виникають з договорів;

-         74 справах щодо недоговірних зобов’язань;

-         47 справах у спорах про спадкове право;

-         3 справах про захист немайнових прав фізичних осіб;

-         176 справах у спорах, що виникають, із житлових правовідносин;

-         16 справ у спорах, що виникають із земельних правовідносин;

-         959 справах у спорах, що виникають із сімейних правовідносин;

-         106 справах у спорах, що виникають, із трудових правовідносин;

-         7 справах у спорах, пов’язаних із застосуванням ЗУ «Про захист прав споживачів».

Із пред’явлених до стягнення грошових коштів у сумі 2799809568 грн. у порядку позовного провадження стягнуто 275154305 грн.

В окремому провадженні із ухваленням рішення розглянуто:

-         29 справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною, поновлення дієздатності фізичної особи;

-         7 справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

-         1 справа про скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою;

-         24 справи про усиновлення;

-         157 справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

-         5 справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;

-         1 справа про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

-         7 справ про розкриття банківської таємниці;

-         17 справ, що виникають із сімейних правовідносин.

 

Адміністративне судочинство.

 

Рівненським міським судом Рівненської області у 2015 році розглянуто 569 справ у порядку адміністративного судочинства, із них

-         530 позовних заяв (56 повернуто, 13 залишено без розгляду, 6 відмовлено у відкритті провадження, 455 відкрито провадження у справі),

-                38 заяв (клопотань або подань) в порядку виконання судових рішень та 1 заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (5 залишено без розгляду, 15 відмовлено у відкритті провадження, 17 відкрито провадження у справі).

Із 556 справ за позовними заявами, що перебували у провадженні, розглянуто 503, із них

-         432 – із прийняттям постанови (377 – із задоволенням позову),

-         13 – із закриттям провадження у справі,

-         57 – залишено без розгляду.

Прийнято постанови у таких категоріях справ:

- 5 справ зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах (задоволено -1) ;

- 16 справ зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади (задоволено - 11);

- 117 справ зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки  та оборони України (задоволено - 104);

- 13 справ зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки (задоволено - 9) ;

- 25 справ зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування (задоволено - 16);

- 2 справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища (задоволено - 1);

- 7 справ зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства (задоволено - 5) ;

- 2 справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики (задоволено - 2);

- 237 справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики (задоволено - 222);

- 8 справ зі спорів з приводу забезпечення юстиції (задоволено - 6).

 

 Справи про адміністративні правопорушення

 

Впродовж 2015 року Рівненським міським судом Рівненської області повернуто 37 справ про адміністративні правопорушення, 3894 справи розглянуто, з яких із накладенням адміністративного стягнення 3129, 647 - із закриттям справи (у тому числі у зв’язку із звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 272, відсутності події і складу адміністративного правопорушення - 238, закінчення строків накладення адміністративного стягнення - 137).

Судом застосовано такі види основних стягнень:

-         169 попереджень,

-         2508 штрафів,

-         16 конфіскацій предмета,

-         83 позбавлення спеціального права,

-         244 громадських робіт,

-         86 адміністративних арештів,

-         23 арешти з утриманням на гауптвахті.

Крім того, як додаткові адміністративні стягнення застосовано 10 оплатних вилучень предмета та 234 конфіскації предмета.

Заходи впливу, передбачені ст. 24-1 КУпАП, застосовано до 118 неповнолітніх осіб.

 

6. Кількість засуджених, вироки стосовно яких набрали законної сили.

 

Як убачається зі звіту про кількість засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання (форма №6) за 2015 рік, кількість засуджених, вироки щодо яких набрали законної сили, становить 496 осіб.

 

7. Склад засуджених, їх розподіл за видами та мірами покарання.

 

Згідно звіту (форма №6) за 2015 рік, із 496 засуджених осіб призначені такі види покарань:

-         101 особі - позбавлення волі,

-         11 особам – обмеження волі,

-         10 особам – арешт,

-         36 особам – громадські роботи,

-         154 особам – штраф,

-         177 осіб звільнено від відбування покарання з випробуванням,

-         6 осіб звільнено від відбування покарання внаслідок акту амністії,

-         1 особу звільнено від відбування покарання з інших підстав.

 

Кількість засуджених, до яких застосовано позбавлення волі на певний строк

 

Усього

1 рік

Понад 1 рік до 2 років

Понад 2 рік до 3 років

Понад 3 рік до 5 років

Понад 5 рік до 10 років

Понад 10 рік до 15 років

Понад 15 рік до 25

років

101

4

21

25

41

9

1

0

 

 

8. Кількість справ, що розглянуті понад строки, встановлені процесуальними кодексами.

 

Строки, встановлені КПК України (ст.ст.314, 316) та статтями 241 та 256 КПК України (1960 р), дотримані.

Залишок кримінальних справ, не розглянутих у строк понад шість місяців – 62 справи, понад рік до двох років – 28 справ, понад 2 роки – 9 справ.

Крім того, судом залишилися не розглянутими 17 справ, у яких особи тримаються під ватрою і які рахуються за судом понад шість місяців.

 

Що стосується справ, що розглядалися у порядку цивільного судочинства, із порушенням строків, встановлених ЦПК України, розглянуто 128 справ позовного провадження.

Залишок цивільних справ, не розглянутих у строк понад шість місяців – 157 справи, понад рік до двох років – 76 справ, понад 2 роки – 3 справи.

 

У порядку адміністративного судочинства строки розгляду справ не були порушені. Це також стосується і справ про адміністративні правопорушення.

 

9. Кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, у т.ч. провадження в яких зупинено.

Вид справи

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

 
 

Усього

З них провадження

зупинене

 

Кримінальне судочинство

 

1

Справи кримінального провадження         

228

12

 

2

Справи в порядку виконання судових рішень

49

 

 

3

Справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб

18

 

 

4

Справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

22

 

 

Цивільне судочинство

 

1

Заяви про видачу судового наказу

4

 

 

2

Заяви про скасування судового наказу

6

 

 

3

Позовні заяви

200

5

 

4

Заяви окремого провадження

8

 

 

5

Заяви про перегляд заочного рішення

24

 

 

6

 

Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами

7

 

 

7

Заяви про відновлення втраченого судового провадження

1

 

 

8

Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

16

 

 

9

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

19

 

 

10

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

1

 

 

11

Доручення іноземних судів

2

 

 

12

Заяви про скасування рішення третейського суду

1

 

 

Адміністративне судочинство

 

1.

Справи за позовними заявами

53

 

 

2.

Позовні заяви, подання

12

 

 

3

Заяви про забезпечення позову

1

 

 

4.

Заяви у порядку виконання судових рішень

3

 

 

Справи про адміністративні правопорушення

 

1.

Справи про адміністративні правопорушення

117

 

 

2.

Заяви у порядку виконання судових рішень

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Причини та строки відкладення розгляду справ.

 

Основними причинами відкладення розгляду кримінальних справ є неявка в судове засідання обвинувачених, свідків та потерпілих. Судом було застосовано 71 привід обвинувачених та 153 приводи свідків.

Причинами відкладення розгляду цивільних  та адміністративних справ були неявки одного із учасників процесу, які беруть участь у справі, а справ про адміністративні правопорушення -  неявка правопорушників, які належним чином повідомляються про час і місце розгляду справи.

 

11. Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

 

На розгляді у Рівненському міському суді перебували 44 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з них

-         2 – у кримінальному судочинстві (із них 1 - повернута, 1 залишена без задоволення);

-                41 – у порядку цивільного судочинства, розглянуто 34, з них 6 задоволено, 7 залишилися у залишку;

-         1 – в адміністративному (1 розглянута).

Підставами для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у всіх справах були істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається з заявою, на час розгляду справи.

 

12. Кількість клопотань, подань, заяв, які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

 

У 2015 році у провадженні суду перебувало 4543 справи за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб у порядку кримінального судочинства, з них розглянуто 4525 (у тому числі 3928 задоволено, 6 повернуто). 18 залишилися не розглянутими.

Також перебували на розгляді 394 клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) у порядку ЦПК України, з яких 375 справ розглянуто (з них задоволено - 226, відмовлено у задоволенні - 117, залишено без розгляду – 16, повернуто – 7). Нерозглянутими залишилися 19 справ.

 

13. Відомості про судовий збір.

 

Відповідно до звіту про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (форма №10) за 2015 рік, у звітному році судовий збір справлявся у 6997 заявах (скаргах), судових рішеннях. Розрахункова сума судового збору – 4664838 грн.

Фактично сплачено судового збору 3085572 грн. по 5928 заявах (скаргах).

Повернуто 84160 грн. у 116 справах.

Сума присудження до стягнення судового збору за рішенням суду в Державний бюджет – 297997 грн. у 1287 заявах (скаргах).

Звільнено від сплати судового збору, зменшено розмір судового збору (ст.ст.5, 8 ЗУ «Про судовий збір») на суму 747258 грн. у 1303 заявах (скаргах).

Пільги щодо сплати судового збору були надані у 959 заявах на суму 422140 грн. (після 01.09.2015 року  - у 309 заявах на суму 182143 грн.

 

14. Зазначити фактори, що породжують зміну динаміки показників судової статистики.

 

Аналізуючи та узагальнюючи статистичну інформацію, потрібно зазначити, що у 2015 році до суду надійшло на 3137 справ менше у порівнянні з минулим роком. На 8,5% зменшилося надходження кримінальних справ, на 6,38% - справ за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб. Майже втричі зменшилося надходження заяв про видачу судового наказу, вдвічі – позовних заяв у порядку КАС України. Також слід відмітити зменшення надходження справ про адміністративне правопорушення на 16,78%.

Проте обсяг позовних заяв у порядку цивільного судочинства в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року збільшився на 15,53%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛЯД

даних судової статистики про стан здійснення правосуддя

Рівненським міським судом Рівненської області

за  І півріччя 2016 року

 

На виконання плану роботи Рівненського міського суду Рівненської області, листа Територіального управління Державної судової адміністрації України у Рівненській області №02-674/16 від 24.06.2016 року здійснено огляд даних про стан здійснення правосуддя за I півріччя 2016 року.

Під час проведення вказаного огляду були використані дані статистичних звітів за формами №1, 1-1, 1-1-ОП, 2-А, 2-Ц, 3, 6,7,8, 10  за I півріччя 2016 року

 

1. Загальні показники надходження справ і матеріалів за видами судочинства та категоріями справ.

 

За I півріччя 2016 року до Рівненського міського суду Рівненської області надійшло 8872 усіх справ та матеріалів, з них:  

   

1) 3448 справи в порядку кримінального судочинства (за I  півріччя 2015 року -  3003) з них:

-   надійшло 250 справ кримінального провадження, з урахуванням залишку за минулий період загальна кількість становить 476 кримінальних проваджень (за I півріччя 2015 року – 371 справи кримінального провадження, з урахуванням залишку за минулий період - 526),

-  2 кримінальні справи, що розглядаються за КПК 1960 року, (справи надійшли з Апеляційного суду Рівненської області після скасування вироків Рівненського міського суду та направлені на новий розгляд)

      -  242 справ в порядку виконання судових рішень, (за I півріччя 2015 року – 167)

     - 2592 справ за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб, (за I півріччя 2015 року – 2238)

- 298 справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, (за I півріччя 2015 року – 180)

- 63 справ за заявами про відвід під час досудового розслідування, (за I півріччя 2015 року – 45)

- 1 справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; (за I півріччя 2015 року – 2)

 

2) 2663 справ в порядку цивільного судочинства ( у І півріччя 2015 році  - 4020 справ), з них:

- 219 заяви про видачу судового наказу (у І півріччі 2015 році – 868 справ);

- 27 заяв про скасування судового наказу (у І півріччі 2015 році – 1 справа),

- 5 заяв про забезпечення доказів (у І півріччі 2015 році – 34 справи),

- 1923 позовних заяв (у І півріччі 2015 році – 2532 справ);

- 138 заяв окремого провадження (у І півріччі 2015 році – 205 справ),

- 87 заяв про перегляд заочного рішення (у І півріччі 2015 році – 80 справ),

- 12 заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами (у І півріччі 2015 році - 15 справ),

- 0 заяв про відновлення втраченого судового провадження (у І півріччі 2015 році – 1 справа),

- 59 скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби (у І півріччі 2015 році – 38 справ),

- 180 клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)  (у І півріччі 2015 році - 174 справ),

- 1 клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню (у І півріччі 2015 році – 0 справ),

- 0 доручень судів України (у І півріччі 2015 році - 3 справ),

- 10 доручень іноземних судів (у І півріччі 2015 році – 7 справ),

- 1 заява про скасування рішення третейського суду (у І півріччі 2015 році – 1 справа),

- 1 заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду (у І півріччі 2015 році – 3 справи);

 

3) 474 справ в порядку КАС України, ( у І півріччі 2015 році – 301 справа) з них:

- 460 позовних заяв (у І півріччі 2015 році – 281 справа),

- 13 заяв у порядку виконання судових рішень (у І півріччі 2015 році – 19 справ),

- 1 заява про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами (у І півріччі 2015 році – 1 справа);

 

4)  2287 справ про адміністративне правопорушення ( за I півріччя 2015 року – 2282) , з них:

            - 2186 справи про адміністративні правопорушення, у урахуванням залишку за минулий період 2295 (за I півріччя 2015 року – 2248 справ, з урахуванням залишку за минулий період -2372);

- 101 справи в порядку виконання  постанов у справах про адміністративні правопорушення з урахуванням залишку за минулий період – 112 ( за  – I півріччя 2015 року -34).

 

2. Характеристика середньомісячного надходження справ та матеріалів на одного суддю (розрахунок навантаження наводиться за штатним розписом та за кількістю фактично працюючих суддів).

 

За штатним  розписом в Рівненському міському суді Рівненської області передбачено 25 посад суддів (6 посад слідчих суддів), з яких фактично працюючих - 23 судді.

          У зв’язку з цим середньомісячне надходження справ та матеріалів на одного суддю за  I півріччя 2016  року складає:                                                                                                                          

- 4 справи кримінального судочинства;

- 21 справа в порядку цивільного судочинства;

- 4 справи адміністративного судочинства;

- 91 справ про адміністративні правопорушення.

 

 Середньомісячне надходження справ на одного слідчого суддю за I півріччя 2016  року складає 89 справ за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб,  скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування.

 

 3. Кількість справ та матеріалів, які перебували на розгляді в суді.

 

            Протягом І півріччя 2016 року в провадженні Рівненського міського суду Рівненської області перебувало 9413 справ та матеріалів, з них:     

 

1)  3684 справи в порядку кримінального судочинства, з них:

-    476 кримінальних проваджень, з урахуванням залишку за минулий період  (за I півріччя 2015 року – 371 справи кримінального провадження, з урахуванням залишку за минулий період - 526),

-  12 кримінальних справ, що розглядаються за КПК 1960 року; (за I півріччя 2015 року – 20)

      -  242 справ в порядку виконання судових рішень, (за I півріччя 2015 року – 167) 

-  2592 справ за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб, (за I півріччя 2015 року – 2238)

- 298 справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, (за I півріччя 2015 року – 180)

- 63 справи за заявами про відвід під час досудового розслідування, (за I півріччя 2015 року – 45)

- 1 справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; (за I півріччя 2015 року – 2)

 

 

2) 2952 справ в порядку цивільного судочинства, з них:

- 223 заяви про видачу судового наказу,

- 33 заяв про скасування судового наказу,

- 5 заяв про забезпечення доказів,

- 2123 позовних заяв,

- 146 заяв окремого провадження,

- 111 заяв про перегляд заочного рішення,

- 19 заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами,

- 1 заява про відновлення втраченого судового провадження,

- 75 скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби,

- 199 клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб),

- 2 клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню,

- 2 доручення судів України,

- 10 доручень іноземних судів,

- 2 заяви про скасування рішення третейського суду,

- 1 заява про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду;

 

3) 490 справ в порядку КАС України, з них:

- 472 позовні заяви,

- 17 заява у порядку виконання судових рішень,

- 1 заява про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;

 

4) 2287 справ про адміністративне правопорушення ( за I півріччя 2015 року – 2282) , з них:

            - 2186 справи про адміністративні правопорушення, у урахуванням залишку за минулий період 2295 (за I півріччя 2015 року – 2248 справ, з урахуванням залишку за минулий період -2372);

- 101 справи в порядку виконання  постанов у справах про адміністративні правопорушення з урахуванням залишку за минулий період – 112 ( за  – I півріччя 2015 року -34).

 

 

            4. Кількість розглянутих справ за категоріями.

 

 Рівненським міським судом Рівненської області у І півріччі 2016 році розглянуто кримінальні справи таких категорій:

 

- 228 справ кримінального провадження, (за I півріччя 2015 року – 327)

-  4 кримінальні справи за КПК 1960 року, (за I півріччя 2015 року – 8)

      -  222 справа в порядку виконання судових рішень, (за I півріччя 2015 року – 152)

-  2556 справи за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб, (за I півріччя 2015 року – 2165)

- 261 справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, (за I півріччя 2015 – 157)

- 40 справи за заявами про відвід під час досудового розслідування, (за I півріччя 2015 – 45)

- 1 справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; (за I півріччя 2015 -2)

 

З них:

-  25 справ за злочини проти життя та здоров’я особи;

- 1 справа за злочини  проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

- 2 справи за злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;

- 126 справ за злочини проти власності - 4 справи за злочини в сфері господарської діяльності;

- 1 справа за злочини проти безпеки виробництва;

- 10 справ за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту;

- 9 справи за злочини проти громадського порядку та моральності;

- 19 справи за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення;

- 5 справ за злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації;

- 4 справ проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян;

- 10 справ за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

- 4 справи за злочини проти правосуддя;

- 2 справи за злочини проти встановленого порядку несення військової служби.

 

Рівненським міським судом Рівненської області у І півріччя 2016 році розглянуто цивільні справи

4)   наказного провадження таких категорій:

-         70 справ про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати;

-         104 справи про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення;

5)   позовного провадження таких категорій:

-         79 справ у спорах про право власності та інші речові права;

-         11 справ у спорах про право інтелектуальної власності;

-         638 справ у спорах, що виникають з договорів;

-         58 справ у спорах про недоговірні зобов’язання;

-         36 справ у спорах про спадкове право;

-         10 справ про захист немайнових прав фізичних осіб;

-         68 справ у спорах, що виникають, із житлових правовідносин;

-         17 справ у спорах, що виникають із земельних правовідносин;

-         475 справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин;

-         64 справ у спорах, що виникають, із трудових;

-         3 справи у спорах, пов’язаних із застосуванням ЗУ «Про захист прав споживачів»;

-         12 справ звільнення майна з-під арешту.

6)   окремого провадження таких категорій:

-         20 справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною, поновлення дієздатності фізичної особи;

-         2 справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

-         1 справа про скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою;

-         12 справ про усиновлення;

-         55 справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

-         1 справа про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;

-         4 справи, що виникають із сімейних правовідносин.

 

Рівненським міським судом Рівненської області у І півріччі 2016 році розглянуто адміністративні справи таких категорій:

-         13 справ зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади;

-         18 справ зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки  та оборони України;

-         12 справ зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки;

-         26 справ зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування;

-         163 справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики;

-         1 справа зі спорів з приводу забезпечення юстиції.

 

За I півріччя 2016 року Рівненським міським судом Рівненської області розглянуто 1681 справи про адміністративні правопорушення (за I півріччя 2015 року – 2153) , з яких найбільше справ за такими статтями:

-         ст.51 КУпАП - 115;

-         ст.124 КУпАП - 282;

-         ст.130 КУпАП - 169;

-         ст.173 КУпАП - 328;

-         ст.173-2 КУпАП - 350;

-         ст. 173-20 КУпАП – 83;

-         ст.184 КУпАП - 143;

-         ст.187 КУпАП – 131;

-         ст.472 МК України - 65;

-         ст.484 МК України - 44;

-         ст.172-5 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» - 1;

-         ст.172-7 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» - 2;

-         ст.172-7 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» - 9.

 

5. Результати розгляду справ.

 

Кримінальне судочинство.

 

            За I півріччя 2016 року закінчено провадженням 232 кримінальних справ,  (у тому числі 4 справи за КПК 1960 року), з яких 198 - із постановлення вироку (237 осіб засуджено, 5 - виправдано), 6 – повернуто прокурору, 22 – із закриттям провадження, 1 – направлено для визначення підсудності, 1 – із застосуванням примусових заходів медичного характеру.

45 особам призначено покарання у виді позбавлення волі, 4 – обмеження волі, 11 – громадські роботи, 173 – штраф, 3 – арешт. Звільнено від відбування покарання 70 осіб.

Також судом розглянуто 2556 клопотань слідчого, прокурора та інших осіб, з яких найбільшу частку складають клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (1584 справи), обшук (534 справи),  застосування запобіжних заходів (115 справи), арешт майна (68 справ).

Задоволено 100 клопотань про обрання запобіжних заходів, з яких 44 – тримання під вартою, 40 - домашній арешт, 16 - особисте зобов’язання.

Із 298 скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, які перебували у провадженні, розглянуто – 261, із них 124 задоволено.

Розглянуто 40 заяв про відвід, із яких задоволено - 19.

У порядку виконання судових рішень розглянуто 222 справи. Найбільшу частину складають клопотання про звільнення від призначеного покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку, усього розглянуто 61, з них 60 задоволено.

 

Цивільне судочинство.

 

  Упродовж І півріччя 2016 року Рівненським міським судом Рівненської області розглянуто 2582 справ у порядку цивільного судочинства, із них

-                210 заяв про видачу судового наказу, з яких у 174 справах видано судовий наказ, у 21 справах відмовлено у відкритті провадження, 15 – повернуто,

-                28 заяви про скасування судового наказу, з яких у 26 справах скасовано судових наказ, 1 залишена без розгляду,

-         1901 - позовних заяв  ( 395 повернуто, 2 залишено без розгляду, 16 відмовлено у відкритті провадження, 1488 відкрито провадження),

Із 2608 справ за позовними заявами, що перебували в провадженні, розглянуто 1482, із них

-         1181- із ухваленням рішення (1043- із задоволенням позову),

-         54- із закриттям провадження у справі,

-         231 – залишено без розгляду.

 

-                97 заяв окремого провадження, з них задоволено 83, 13 повернуто, 12 залишено без розгляду, 12  відмовлено у відкритті провадження,

-         88 заяв про перегляд заочного рішення, з яких 32 задоволено,48 відмовлено у відкритті провадження, 2 повернуто, 6 залишено без розгляду,

-                49 скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, з них 8 задоволено,

-                150 клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), з яких 80 задоволено,

-                1 клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

-                2 доручення судів України,

-                6 доручень іноземних судів,

-                1 заяву про скасування рішення третейського суду,

 

Із 174 виданих судових наказів, 70 - про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати на суму 416079 грн., 104 - про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення на суму на суму 1082325 грн.

У позовному провадженні задоволено позови у:

-         41 справах щодо права власності та інші речові права;

-         4 справах щодо права інтелектуальної власності;

-         432 справах у спорах, що виникають з договорів;

-         31 справах щодо недоговірних зобов’язань;

-         29 справах у спорах про спадкове право;

-         3 справах про захист немайнових прав фізичних осіб;

-         47 справах у спорах, що виникають, із житлових правовідносин;

-         6 справ у спорах, що виникають із земельних правовідносин;

-         396 справах у спорах, що виникають із сімейних правовідносин;

-         37 справах у спорах, що виникають, із трудових правовідносин;

-         1 справах у спорах, пов’язаних із застосуванням ЗУ «Про захист прав споживачів».

В окремому провадженні із задоволенням позову у:

-         15 справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною, поновлення дієздатності фізичної особи;

-         1 справа про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

-         1 справа про скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою;

-         11 справ про усиновлення;

-         49 справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

-         4 справ, що виникають із сімейних правовідносин.

 

Адміністративне судочинство.

 

Рівненським міським судом Рівненської області у І півріччі 2016 році розглянуто 419 справ у порядку адміністративного судочинства, із них :

-         403 позовних заяв (75 повернуто, 7 залишено без розгляду, 6 відмовлено у відкритті провадження, 315 відкрито провадження у справі),

-                15 заяв (клопотань або подань) в порядку виконання судових рішень та 1 заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (1 залишено без розгляду, 5 відмовлено у відкритті провадження, 7 задоволено).

Із 379 справ за позовними заявами, що перебували у провадженні, розглянуто 233, із них

-         197 – із прийняттям постанови (177 – із задоволенням позову),

-         4 – із закриттям провадження у справі,

-         30– залишено без розгляду.

Прийнято постанови у таких категоріях справ:

- 13 справ зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади (задоволено - 7);

- 18 справ зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки  та оборони України (задоволено - 10);

- 12 справ зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки (задоволено - 6) ;

- 26 справ зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування (задоволено - 13);

- 163 справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики (задоволено - 141);

 

 Справи про адміністративні правопорушення

 

Впродовж I півріччя 2016 року Рівненським міським судом Рівненської області  розглянуто 1681 справи про адміністративні правопорушення, з яких із накладенням адміністративного стягнення 1312; 339 - із закриттям справи (у тому числі у зв’язку із звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 181, відсутності події і складу адміністративного правопорушення - 93, закінчення строків накладення адміністративного стягнення - 68).

Судом застосовано такі види основних стягнень:

-         68 попереджень,

-         970 штрафів,

-         3 конфіскацій предмета,

-         4 позбавлення спеціального права,

-         209 громадських робіт,

-         38 адміністративних арештів,

-         20 арешти з утриманням на гауптвахті.

Крім того, як додаткові адміністративні стягнення застосовано - 90 конфіскацій предмета.

Заходи впливу, передбачені ст. 24-1 КУпАП, застосовано до 33 неповнолітніх осіб.

 

6. Кількість засуджених, вироки стосовно яких набрали законної сили.

 

Як убачається зі звіту про кількість засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання (форма №6) за I півріччя 2016 року, кількість засуджених, вироки щодо яких набрали законної сили, становить 237 осіб (за I півріччя 2015 року кількість засуджених – 330 осіб).

 

7. Склад засуджених, їх розподіл за видами та мірами покарання.

 

Згідно звіту (форма №6) за I півріччя 2016 року, із 237 засуджених осіб призначені такі види покарань:

-         45 особам - позбавлення волі,

-         4 особам – обмеження волі,

-         3 особам – арешт,

-         11 особам – громадські роботи,

-         73 особам – штраф,

-         70 осіб звільнено від відбування покарання з випробуванням,

-         4 особу звільнено від відбування покарання з інших підстав.

 

Кількість засуджених, до яких застосовано позбавлення волі на певний строк

 

Усього

1 рік

Понад 1 рік до 2 років

Понад 2 рік до 3 років

Понад 3 рік до 5 років

Понад 5 рік до 10 років

Понад 10 рік до 15 років

Понад 15 рік до 25

років

45

1

9

7

23

5

0

0

 

 

8. Кількість справ, що розглянуті понад строки, встановлені процесуальними кодексами.

 

Строки, встановлені КПК України (ст.ст.314, 316) та статтями 241 та 256 КПК України (1960 р), дотримані.

Залишок кримінальних справ, не розглянутих у строк понад шість місяців – 46 справ, понад рік до двох років – 48 справ, понад 2 роки – 10 справ.

Що стосується справ, що розглядалися у порядку цивільного судочинства, із порушенням строків, встановлених ЦПК України, розглянуто 4  справи позовного провадження.

 

 

 

 

У порядку адміністративного судочинства строки розгляду справ не були порушені. Це також стосується і справ про адміністративні правопорушення.

 

9. Кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, у т.ч. провадження в яких зупинено.

Вид справи

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

 
 

Усього

З них провадження

зупинене

 

Кримінальне судочинство

 

1

Справи кримінального провадження         

248

12

 

2

Справи в порядку виконання судових рішень

68

 

 

3

Справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб

53

 

 

4

Справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

59

 

 

Цивільне судочинство

 

1

Заяви про видачу судового наказу

13

 

 

2

Заяви про скасування судового наказу

5

 

 

3

Позовні заяви

1348

69

 

4

Заяви окремого провадження

65

8

 

5

Заяви про перегляд заочного рішення

23

 

 

6

 

Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами

11

 

 

7

Заяви про відновлення втраченого судового провадження

 

 

 

8

Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

26

 

 

9

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

49

 

 

10

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

1

 

 

11

Доручення іноземних судів

4

 

 

12

Заяви про скасування рішення третейського суду

1

 

 

Адміністративне судочинство

 

1.

Справи за позовними заявами

215

 

 

2.

Заяви у порядку виконання судових рішень

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справи про адміністративні правопорушення

 

1.

Справи про адміністративні правопорушення

596

 

 

2.

Заяви у порядку виконання судових рішень

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Причини та строки відкладення розгляду справ.

 

Основними причинами відкладення розгляду кримінальних справ є неявка в судове засідання обвинувачених, свідків та потерпілих. Судом було застосовано 25 приводів обвинувачених та 24 приводи свідків.

Причинами відкладення розгляду цивільних  та адміністративних справ були неявки одного із учасників процесу, які беруть участь у справі, а справ про адміністративні правопорушення -  неявка правопорушників, які належним чином повідомляються про час і місце розгляду справи.

 

11. Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

 

На розгляді у Рівненському міському суді перебували 20 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з них

-         1 – у кримінальному судочинстві (відмовлено у задоволенні заяви);

-                19 – у порядку цивільного судочинства, розглянуто 8, з них 1 задоволено, 2 повернуто, 11 залишилися у залишку;

Підставами для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у всіх справах були істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається з заявою, на час розгляду справи.

 

12. Кількість клопотань, подань, заяв, які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

 

У І півріччі 2016 році у провадженні суду перебувало 2592 справи за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб у порядку кримінального судочинства, з них розглянуто 2556 (у тому числі 2365 задоволено, 2 повернуто). 53 залишилися не розглянутими.

Також перебували на розгляді 199 клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) у порядку ЦПК України, з яких 150 справ розглянуто (з них задоволено - 80, відмовлено у задоволенні - 57, залишено без розгляду – 12). Нерозглянутими залишилися 49 справ.

 

13. Відомості про судовий збір.

 

Відповідно до звіту про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (форма №10) за І півріччя 2016р., у звітному році судовий збір справлявся у 2725 заявах (скаргах), судових рішеннях. Розрахункова сума судового збору – 3425385 грн.

Фактично сплачено судового збору 3128457 грн. по 2158 заявах (скаргах).

Повернуто 84160 грн. у 48 справах.

Сума присудження до стягнення судового збору за рішенням суду в Державний бюджет – 341948 грн. у 506 заявах (скаргах).

Звільнено від сплати судового збору, зменшено розмір судового збору (ст.ст.5, 8 ЗУ «Про судовий збір») на суму 298504 грн. у 472 заявах (скаргах).

Пільги щодо сплати судового збору були надані у 454 заявах на суму 274459 грн.

 

14. Зазначити фактори, що породжують зміну динаміки показників судової статистики.

 

Аналізуючи та узагальнюючи статистичну інформацію, потрібно зазначити, що за I півріччя 2016 році до суду надійшло на 734 справи менше у порівнянні з минулим роком. На 121 справу зменшилося надходження кримінальних справ, за  I  півріччя 2016 року до Рівненського міського суду надійшло 250 кримінальних проваджень, а за I півріччя 2015 року 371 справа.

Однак, на 407 справ збільшилась кількість клопотань слідчого, прокурора та інших осіб, за I півріччя 2016 року надійшло 2592 справи, за аналогічний період 2015 року – 2185 клопотань.                        Майже вдвічі зменшилося надходження заяв про видачу судового наказу, але  зросла кількість  – позовних заяв у порядку КАС України за I півріччя 2016 року – надійшло 474 справи, за I півріччя 2015 року - 301. Також слід відмітити, що  справ про адміністративне правопорушення надійшло 2295, за аналогічний період 2015 року - 2248.

 

 

 

 

Базові показники роботи

 

 

 

 

 

Рівненського міського суду Рівненської області

 

 

 

 

(назва суду)

 

 

перше півріччя 2016 року

 

 

 

 за (звітний період)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник

Дані за звітний
період

 I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства

I.1

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду

2090

I.2

Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період

9058

I.3

Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період

8309

I.4

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду

2839

I.5

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду

331

I.6

Фактична кількість суддів

23

 II.Базові показники

II.1

Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік

331

11,7%

II.2

Відсоток розгляду справ

91,73%

II.3

Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю

361

II.4

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю

485

II.5

Середня тривалість розгляду справи (днів)

39

II.6

Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень

 

II.7

Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду

 

II.8

Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно)

 

II.9

Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базові показники роботи

 

 

 

 

 

Рівненського міського суду Рівненської області

 

 

 

 

(назва суду)

 

 

три квартали 2016 року

 

 

 

 за (звітний період)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник

Дані за звітний
період

 I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства

I.1

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду

2088

I.2

Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період

13938

I.3

Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період

12286

I.4

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду

3740

I.5

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду

426

I.6

Фактична кількість суддів

23

 II.Базові показники

II.1

Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік

426

11,4%

II.2

Відсоток розгляду справ

88,15%

II.3

Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю

534

II.4

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю

697

II.5

Середня тривалість розгляду справи (днів)

39

II.6

Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень

 +

II.7

Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду

+

II.8

Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно)

3,85

II.9

Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5)

28,6% - «5»,

28,6% - «4»

 

 

 

 

Узагальнення щодо проведеного у Рівненському міському суді

Рівненської області анкетування учасників судових проваджень

за 2016 рік 

Рішенням Ради суддів України від 12 травня 2016 року №35 визначено стратегію розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 року, яку Рада суддів затвердила 11 грудня 2014 року, що передбачає розробку «Системи вимірювання ефективності судової системи, механізмів її застосування через чітку та прозору політику забезпечення якості судочинства та стандарти ефективності».

Враховуючи досвід розробки та тестування в українських судах проекту «Система оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи», Рада суддів України взяла за основу проект «Система оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи».

В подальшому Рада суддів України затвердила рамкову систему оцінювання роботи суду в Україні з остаточною назвою  «Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» (СОРС) та рекомендувала судам України застосовувати СОРС для оцінювання роботи суду, також було затверджено перелік базових показників роботи суду, що підлягають застосуванню з метою аналізу їх діяльності щопівроку та щороку всіма судами України з опублікуванням цих показників на веб-сайтах.

Судам було запропоновано в рамках реалізації системи оцінювання роботи суду до 01 жовтня 2016 року провести опитування та сформувати показники роботи судів з опублікуванням їх на веб-сайтах.

В період з 12 вересня по 16 вересня 2016 року Рівненським міським судом було проведено опитування учасників судових проваджень щодо діяльності суду.

В опитуванні, що було добровільним та анонімним взяли участь респонденти віком від 26 до 59 років, 77,8% з яких з повною вищою освітою, 11,1% з базовою вищою освітою, 11,1% з середньою чи неповною середньою освітою, 100% - жінки.

Наявність вищої юридичної освіти у респондентів – 77,8% - так, 22,2% - ні, з них 77,8% проживають в населеному пункті, де розташований суд, 22,2 % - в іншому населеному пункті.

            З середнім достатком – 55,5%, 11,1% - вважають себе заможними, 11,1% - вважають себе бідними.

            У суді представляють інтереси інших осіб (є адвокатом, юристом-консультантом) – 88,9%, особисто себе (є позивачем/відповідачем/свідком/потерпілим) – 11,1%, були учасником судового процесу від 2-5 разів – 33,3%, 6 разів і більше – 66,7%.

            Брали участь у кримінальному процесі 77,7%, решта учасників опитування – брали участь у цивільному, адміністративному процесі та у справах про адміністративні правопорушення на стадіях розгляду справ та  розгляд по яких завершено (винесено рішення).

На запитання по ступінь обізнаності з роботою судів та суддів в цілому, 44,4% респондентів вказали, що вони цілком обізнані, 44,4% - загалом обізнані, 11,2% - зовсім не обізнані.

На запитання щодо оцінки за 5-бальною шкалою якість роботи суду, 28,6% оцінили роботу суду на 5 балів, 28,6% - на 4 бали, 42,8% - на 3 бали.

 Доступність суду

 На запитання

13.1 – Чи легко Вам було знайти будівлю суду – 62,5 % - відповіли цілком так, 25% - швидше так, 12,5% - цілком ні.

13.2 – Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом – 62,5% - відповіли цілком так, 25% - швидше так, 12,5 % - цілком ні.

13.3 – Чи зручно паркувати автомобіль – 25% відповіли більш-менш (варіант: і так, і ні), 12,5 % - швидше ні, 62,5% - цілком ні.

14 – Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони – 88,9 % відповіли ні, 11,1% - так.

15 – Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися послугами суду – 33,3% - вказали більш-менш (варіант: і так, і ні), 25% - цілком ні, 58,3 % - швидше ні.

16 – Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати потрібну інформацію – 50% відповіли більш-менш (варіант: і так, і ні), 25% - швидше ні, 12,5 % - цілком ні, 12,5% - швидше так.

17 – Чи давав графік роботи канцелярії суду можливість вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші справи у суді (подати позов, ознайомлення з матеріалами справи, отримання рішення, ухвали, вироку) – 32,5% - цілком ні, 32,5% - швидше так, 11,1 % - цілком так, 23,9% - більш-менш (варіант: і так, і ні) .

18 – Чи могли б Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юриста-консультанта) у разі необхідності – 25% - цілком так, 37,5% - швидше так, 25% - цілком ні, 12,5% - більш-менш (варіант: і так, і ні).

 Зручність та комфортність перебування у суді

 19. Чи характерно для приміщень суду достатність зручних місць для очікування – 22,2% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 33,3% - швидше ні, 33,3% - цілком ні, 11,1% - цілком так.

20.  Вільний доступ до побутових приміщень (туалетів) – 50% - цілком так, 25% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 12,5% - швидше так, 12,5% - швидше ні.

21. Чистота та прибраність приміщень – 25% - цілком так, 25% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 25% - швидше так, 12,5% - цілком ні, 12,5% - швидше ні.

22. Достатність освітлення – 50% більш-менш (варіант: і так, і ні), 25% швидше так, 12,5% - цілком так, 12,5% - швидше ні.

 Повнота та ясність інформації

 23. Чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв) – 55,6% - цілком так, 11,1% - швидше ні, 11,1% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 11,1% - швидше так.

 Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація

 24. Розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень – 33,3% - цілком так, 33,3% - швидше так, 22,2% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 11,2% - швидше ні.

25. Правил допуску в суд та перебування в ньому – 44,4% - цілком так, 22,2% - швидше так, 22,2% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 11,2% - цілком ні.

26. Справ, що призначені до розгляду – 33,3% - цілком так, 22,2% - швидше так, 11,2% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 22,2% - швидше ні, 11,1% - цілком ні.

27. Зразків документів (заяв, клопотань тощо) – 44,4% - цілком так, 11,2% - швидше так, 22,2% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 11,1% - швидше ні, 11,1% - цілком ні.

28. Порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри платежів – 50% - цілком так, 12,5% - швидше так, 12,5% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 12,5% - швидше ні, 12,5% - цілком ні.

29. Чи користувались Ви сторінкою суду в мережі інтернет – 77,78% - так, 22,2% - ні.

30.Чи знайшли Ви на сторінці суду необхідну інформацію – 71,43% - так, 28,57% - ні.

 Сприяння роботи працівників апарату суду 

31. Чи старанно працювали працівники суду та не припускалися помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення строків – 44,5% - цілком так, 22,2% - швидше так, 33,3% - більш-менш (варіант: і так, і ні).

 Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами

 32. Доброзичливість, повагу, бажання допомогти – 62,5% цілком так, 25% - швидше так, 12,5% - цілком ні.

33. Однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу – 14,3% - цілком так, 28,6% - швидше так, 42,9% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 14,2% - цілком ні.

34. Професіоналізм, знання своєї справи – 40% - цілком так, 40% - швидше так, 20% - цілком ні.

 Дотримання строків судового розгляду 

35. Чи вчасно (відповідно до графіка) розпочалося останнє засідання по Вашій справі – 44,4% - цілком так, 11,2% - швидше так, 22,2% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 22,2% - цілком ні.

36. Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання – 66,7% - цілком так, 11,1% - швидше так, 11,1% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 11,1% - швидше ні.

37. Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи – 44,4% - цілком так, 22,2% - швидше так, 22,2% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 11,2% - швидше ні.

38. Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/перенесення слухань при розгляді Вашої справи – 55,6% - цілком так, 33,3% - швидше так, 11,1% - швидше ні. 

Сприяння роботи судді 

39. Неупередженість та незалежність (суддя не піддався зовнішньому тиску, якщо такий був) – 37,5% - цілком так, 25% - швидше так, 25% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 12,5% - швидше ні.

40. Коректність, доброзичливість, ввічливість – 44,4% - цілком так, 22,2% - швидше так, 11,2% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 11,1% - швидше ні, 11,1% - цілком ні.

41. Належна підготовка до справи та знання справи – 44,5% - цілком так, 33,3% - швидше так, 11,1% - більш-менш (варіант: і так, і ні), 11,1% - швидше ні.

42. Надання можливостей сторонам обґрунтовувати свою позицію – 55,6% - цілком так, 33,3% - швидше так, 11,1% - швидше ні.

43. Дотримання процедури розгляду – 44,5% - цілком так, 22,2% - швидше так, 11,1% більш-менш (варіант: і так, і ні), 22,2% - швидше ні. 

Судове рішення (якщо розгляд завершено)   

 44. Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь – 80% - цілком так, 20% - швидше так.

45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі – 25% - цілком так, 50% - швидше так, 25% - цілком ні.

46. Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі – 83,3% - цілком так, 16,7% - швидше так.

47. Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі – 50% - цілком так, 50% - швидше так.

 Якщо Вам вдалось ознайомитись із текстом рішення, будь-ласка, дайте відповіді на питання

48. Чи було рішення викладено легкою, доступною для розуміння мовою – 66,7% - цілком так, 33,3% - швидше так.

49. На вашу думку, чи було рішення по Вашій справі добре обґрунтованим – 16,7% - цілком так, 50% - швидше так, 33,3% більш-менш (варіант: і так, і ні).

Вкажіть загальну кількість

50. Судових засідань, що відбулися по Вашій справі - 60

51. Судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію роботи суду - 4

52. Візитів до суду, що не були повязані з участю у судових засіданнях  - відсутній показник.